Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS 2016.

2016. JANUÁR 25.–MÁRCIUS 4.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, már 2016. január 25-én indult.

Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I. 22.) számú MVH Közleménye nyújt részletes tájékoztatást.

1/2016. (I. 22.) számú MVH Közlemény letöltés

1. számú melleklet EMVA Kitöltési útmutató letöltés

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módon: A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot. A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:

1.Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.

2.Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.

3.Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére.

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség –az 1/2016. (I.22.) MVH közlemény II/4. pontjában foglaltkorlátozásokkal –kiterjed

a) az EMVA által társfinanszírozott, 2007-2013-as programozási időszakban elfogadott vidékfejlesztési program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében igénybe vett támogatások felhasználására,

b) az EMVA-ból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) azon intézkedései keretében igénybe vett támogatások felhasználására vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenetszabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet szerinti áthúzódó tételeknek minősülnek,

c) az EHA által társfinanszírozott Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) 2. prioritási tengelyében meghatározott célok megvalósítását segítő támogatásokra, a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedés kivételével.

Adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi jogcímek esetében áll fenn többek között:

 

III. tengely

-Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások (312)

-Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (313)

-A vidéki gazdaság és lakosságszámára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetőtámogatások (Tanyabusz, 321.02)

-A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások (IKSZT, 321.01)

-Falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatások (322)

-Vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatások (323.01)

-Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások (311)

-Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól és 2015-től igénybe vehető támogatások (321)

IV. tengely - A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások

-Leader-Vállalkozás fejlesztés támogatása (411)

-Leader-Közösségi célú fejlesztések támogatása (413)

-Leader-Térségek belüli együttműködés támogatása (421)

-LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások (421)

-LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások (421)

-Leader-Képzés támogatása (411)

-Leader-Tervek, tanulmányok készítésének támogatása (411)

-Leader-Rendezvény támogatása (413)

A monitoring adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok:

-Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

-Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet

-Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet

További kérdésekkel a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesületének

Munkaszervezetéhez illetve az MVH Központi ügyfélszolgálatához.

Fontos információk

Legfrissebb híreink