Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

Hírek

A LEADER helyi pályázati felhívások megjelenése a mai naptól megkezdődik. A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken:

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

 

Első körben 5 gazdaságfejlesztési célú felhívás jelenik meg, melyek benyújtási időszaka egységesen 2018 január 02-én nyílik meg.

További 5 közösségfejlesztési célú felhívás megjelentetése áll előkészítés alatt.

Bővebben...

MEGHÍVÓ

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoportja tisztelettel meghívja Önt a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia célkitűzései és ahhoz kapcsolódó támogatási lehetőségek

tájékoztató fórumára

A fórum időpontja, helyszíne:

2017. szeptember 28. (csütörtök) 10: 00 óra

Térségi Könyvtár és Ismeretközpont nagyterme

(Siklós, Köztársaság tér 8. )

A Vidékfejlesztési Program (VP) 6. prioritásának megvalósításában kapnak szerepet a helyi LEADER szervezetek. A Helyi Fejlesztési Stratégia mentén megvalósuló projektek a helyi gazdaság és a helyi társadalom felzárkóztatásának eszközei.

Az Akcióterület a fejlesztési időszakban 692 M Ft fejlesztési forrását 10 felhívás keretében hirdeti meg a térség pályázói számára gazdaságfejlesztési és közösségi intézkedésekre. A rendezvényen a stratégia célkitűzései és az intézkedések ezt szolgáló összefüggései valamint az általános pályázati elvárások kerülnek ismertetésre. Továbbá bemutatkozik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei új területi felelőse, Vanyur Arnold, előadásának témája a Vidékfejlesztési Program aktualitásai.

Siklós, 2017. szeptember 18.

                                                                                      Orsokics István s.k.

Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesületének

elnöke

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívja a  jogosultak körét (egyházak, egyházi intézmények, nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személyek és egyéb egyházi szervezetek), hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatási felhívást tett közzé, melynek keretében egy-egy darab egyedi igénybejelentés nyújtható be az alábbi két előirányzat mindegyikére:

•    egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása   (EGYH-KCP-18)
•     egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások  támogatása (EGYH-EOR-18)

A felhívás kódjai:EGYH-KCP-18, EGYH-EOR-18
A támogatási kérelmek benyújtásának határideje:2017. október 16.

A felhívás és mellékletei az alábbiakban elérhetőek:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/egyhazi_tamogatasok6/

Megjelent a Népi Építészeti Program pályázati felhívás!

 

A Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont támogatási lehetőségre irányuló felhívást tett közzé a népi építészeti emlékek helyreállításáért. A vidéki épített örökség megóvását, megőrzését és fenntartását célzó, 300 millió forint keretösszegű Népi Építészeti Programban az elnyerhető támogatás mértéke legfeljebb 20 millió forint, a támogatás intenzitása 50%. A kérelem beadási határideje 2017. október 9.

Bővebben...

2017. augusztus 25-27. között kerül megrendezésre az Ormánság kultúrtörténeti értékeit, hagyományait bemutató összművészeti Bőköz Fesztivál, amely számos helyszínen változatos programokkal várja a látogatókat. A fesztivál időtartama alatt a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont érdekes programokkal, rendkívüli kedvezménnyel várja a rendezvény résztvevőit.

A Miniszterelnökség várhatóan augusztusig dönt a kertészeti pályázatok egy részéről, és az élelmiszeripari pályázatok első köréről is.A következő napokban kézhez kapják a támogatói döntéseket az agrár-környezetgazdálkodási program második körére, illetve a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, közösségi terek létrehozására pályázók. E két felhívásra mintegy 40 milliárd, illetve 26,88 milliárd forintos támogatási keret áll rendelkezésre.

Bővebben...

A hamisítások és visszaélések megakadályozása érdekében új típusú lóútlevelek kibocsátását kezdte meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2017. július 1-jétől. A korábban kiadott, régi formátumú passzusok továbbra is érvényesek, a júliusi határnaptól azonban kizárólag az új, megbízhatóbb nyomtatványt állítja ki a hatóság.

Bővebben...

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtikárságának Irányító Hatósága kezdeményezésére Helyi Fejlesztési Stratégia módosítást fogadott el a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete Helyi Akciócsoport Közgyűlése 2017. május 29-én.

Bővebben...

MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom 2017. 05. 29-én (hétfőn) 14.00 órakor Siklós, Köztársaság tér 8. (Térségi Ismeretközpont és Könyvtár) Nagytermében tartandó egyesületi Közgyűlésre.

Az ülés napirendi pontjai:

  1. Beszámoló a 2016. évi működésről
  2. FEB előterjesztés a beszámoló elfogadásához
  3. 2016. évi beszámoló elfogadása
  4. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítás elfogadása
  5. Fejlesztési pályázati kiírások ütemterve

A napirendek fontosságára tekintettel kérem feltétlen megjelenését!

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2017. 05. 29-én 15 00 órakor változatlan helyszínen újból összehívásra kerül.

Siklós, 2017. május 17.

Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                Orsokics István

                                                                                                                                                       elnök

Melléklet:

 

1-3.ponthoz

Egyesületünk 2016. évi számviteli törvény szerinti Beszámoló dokumentuma elektronikusan elérhető.

Szervezetünk 2016-os évben a Vidékfejlesztési program LEADER alprogramja területi végrehajtását végezte a VP 19.2 (HFS elkészítése) és a VP 19.4 (Stratégia végrehajtás animálása és működési támogatása) alprogramok keretében. Először a HFS tervezetét készítettük el csoportmunkát jelentő fórumokon, találkozókon és konzultációkon, az Irányító Hatóság kontrollját követően került véglegesítésre majd 2016. 06. 10-én elfogadásra. Ezt követően indult el az intézkedések pályázati célzatú előkészítése, úgyszintén az IH szakmai iránymutatása és kontrolja szerint. Ezzel párhuzamosan elkezdtük a személyes találkozókon és szervezett konzultációkon a várható projektelképzelések felmérését.

A feladatellátásban 4 fő dolgozó vett részt. A feladatellátáshoz a projekt keretében elnyert uniós támogatás nyújt fedezetet, ami a korábbi éveknek megfelelően utófinanszírozott. A likviditást a Szigetvári Takarékszövetkezettől felvett rulírozó hitellel biztosítottuk. A finanszírozás több uniós és hazai intézkedés miatt késve indult, a programhoz kapcsolódóan állami támogatás visszaigénylésre nem kerülhetett sor 2016-ban, az 2017-re húzódott.

4. pontokhoz

A HFS elkészítése során az IH-tól kapott számadatokat és időbeli ütemezést kellett figyelembe vennünk és alkalmaznunk. 2016. decemberben országosan 14%-kal csökkentésre kerültek a fejlesztési források, így Akciócsoportunk is az eredeti 817 MFt helyett 692 MFt felosztását tervezheti. Az eredetileg 2016-ra tervezett projektindulás elmaradt. E két változás miatt az IH elrendelte a HFS-ek módosítását, ami kiterjedhetett a fenti körülmények okozta tételekre is. Esetünkben a forráscsökkentés okozta hiányt a tervezett felhívások számszerű csökkentése mellett a támogatható tevékenységek logikai átrendezésével kívántuk orvosolni, így az eredetileg tervezett 14 kiírás 9-re csökkent, az innovációs és újítási jellegű kiadásokat a helyi termék előállítás és szolgáltatások fejlesztése során elszámolhatóvá tettük, a rekreációs jellegű közterületi elemek pedig a civil eszközfejlesztésben lehetségesek. Az IH jelenlegi utasítása szerint a kiírásokat 2017-ben meg kell jelentetni, a forrásbiztosítást szükséges erre az évre tervezni.

5.ponthoz

A Felhívások meghirdetésének szigorú egymásra épülő rendje szerint május 18-án kerül sor a megalapozó szakmai konzultációra az IH-val, amelyet követően 30 napon belül készülnek el felhívási tervezeteink. Ezt követően az IH minőségbiztosítási eljárás kertében véglegesíti azokat és jelenteti meg a www.palyazat.gov.hu oldalon. Ennek végleges határideje 2017. október 31. Az egyes pályázatok beadási időszaka értékelési napokhoz kötődik, minden felhívásra lehetővé válik a beadás 2017-ben. Az időpontok a szakmai egyeztetéstől és a minőségbiztosítástól függenek elsősorban. A döntéshozatal és előkészítő munkái 90 napon belül végzendők el a Helyi Bíráló Bizottság és a munkaszervezet részéről, melyet követően a támogatható kérelmeket elektronikusan rögzíteni kell a pályázónak. Támogató Okiratot az IH bocsát ki a számszaki vizsgálatot követően. A TO-k kiadási időszaka jelen ismereteink szerint 2018 tavasza előtt nem várhatók. A napirend keret keretében ismertetőt adunk a felhívásaink tartalmáról is.

 

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

a szentlőrinci rendezvény centrumba invitálja Önöket, május 12.-én a „Vállalkozók Napjára”

Részletek a csatolt meghívóban és jelentkezési lapon

Fontos információk

Legfrissebb híreink