Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

Helyszín: 7800 Siklós, Kossuth tér 3.dr. Horváth Béla környezetvédő és értékvédő Egyesület nagyterme

Időpont: 2016. január 12. kedd 10.00 óra

Tárgy: A Helyi Fejlesztési Stratégia kapcsolódása a helyi értékekhez

A szakmai konzultáción Szarkándi Lajos a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete munkaszervezet vezetője elmondta, hogy a Dél-baranyai működési terület korábbi Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája is érték központú volt. Helyi adottságokra építkező projekteket támogatott például a rendezvények szervezése, helyi termék előállítása, gyűjteményes helyek kialakítása és bemutató gazdaságok elindítása terén.

Váradi Judit a Nemzeti és Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodájának vezetője aktuális információkat osztott meg arról, hogy az NMI programtervébe bekerültek a Helyi Értéktár napok. Ezek a rendezvények települési szintűek, kapcsolódni tud az Értéktár Kommandó és a LEADER pályázatok is. Alapvetően a közösségi munkások feladata feltárni a települési lehetőségeket és bemutatni. Nemcsak élelmiszer, hanem kézműves portékák is lehetnek helyi termékek. Árukapcsolás is kialakulhat például egy méhész és egy fazekas között, ami már gazdaságfejlesztő program is lehet.

Szarkándi Lajos a LEADER pályázatokról elmondta, hogy 2016. októberében várható a kiírásuk, a támogatások odaítélése pedig 2017-ben lesz. A helyi értékek vezérgondolata bennmaradt a Helyi Fejlesztési Stratégiában is. A tervezés folyamán fel kell tárnunk a térség erősségeit, gyengeségeit, veszélyeit és lehetőségeit (SWOT), amelyből ki kell hozni a szükségleteket. Ezek megoldására célokat és intézkedéseket kell kidolgozni. A LEADER forrásokra tervezett intézkedések már a pályázati felhívásokat jelentik. Ez a pénzforrás az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból származik, a lehívását csak hivatalos pályázati alany teheti meg. Az Értéktár Kommandó egy szerveződés, a résztvevő partnerek külön tudnak pályázni.

Váradi Judit kiemelte, hogy a helyi értékeknek akciókon keresztül megfoghatóvá kell válniuk, tudatosítani kell őket. Az NMI biztosítani tud bizonyos kölcsön eszközöket a kiállítások lebonyolításához. Javasol egy olyan projektet, amely mobil kiállítás, installáció eszközeinek beszerzésére irányul, amely eszközöket utána utaztatni lehet a partnerek között. A gyermekeket is be lehet vonni az értéktár programba, kamerát adni a kezükbe és tárják fel a helyi értékeket. Kis közösséget lehet összehozni, a filmeket szerkesztés után be lehet mutatni az Értéktár Napokon. Ez települési pályázat lehet. További javaslat a helyi tudástár kialakítása, apró tudások (receptek, nyelvtudás, informatikai kompetenciák stb.) felmérése, amelyek a helyi közösség hasznára lehetnek például a nyelvtanulási, fordítási igények esetén. Ha van helyi szövetkezet, akkor ott szükség van marketingre, amiben segítség lehet egy helyi informatikai tudással bíró, vagy egy kézműves is. Gazdasági hatása van az ilyen kapcsolódásoknak. A 2016. évről elmondható, hogy ez alapozza meg a későbbi projekteket. Párhuzamosan fognak folyni az NMI által támogatott Értéktár Napok és a HFS LEADER tervezés.

A LEADER pályázat kapcsán elhangzott, hogy speciális feltételrendszere van, utófinanszírozott, ezért bankhitel kell a projekt lefuttatásához, könyvelési kötelezettségeknek kell eleget tenni, utánkövetés van 5 évig stb. Akiknek szeretnénk adni a támogatást, nem lehetnek projektalanyok (gyermekek, hátrányos helyzetű családok). Ezt az ellentmondást kell áthidalni.

A települések honlapjai többségükben siralmas állapotban vannak. Ez a HFS SWOT elemzésébe is jó. Nem frissülnek, nem tartalmazzák a meglévő IKSZT-ket, könyvtárakat. Erre legyen pályázat: helyi tudásra építkező települési honlapok. Például gyermekek szerkesszék meg. Települési pályázatok lehetnének, ahol a legjobb honlap tervezeteket fogadnák el, aztán informatikus segítségével végső formát kapnának. Admin felületen a rendszeres frissítés a gyermekek feladata, felelőssége lenne. Ez a HFS-ben úgy jelenhet meg, hogy vannak rossz honlapok és vannak kompetens, de kihasználatlan helyi tudások. A helyi önkormányzat és a kint lévő NMI-s munkatársak partnerek a helyzet megoldásában. Marketing eszközök fejlesztése, amibe belefér a honlap is és a kiállítási paraván is. Több pont a több partnert bevonó pályázatra. A helyi értékeket kötelező megjeleníteni. Idegenforgalomhoz kötődjön, ezért helyi érték a falusi szálláshely is. Kulturális közösségteremtő programok kellenek, amelyekre vevő lehet a helyi szálláshely is: táncház, fafaragó kör stb. Felhasználható kapcsolatok az IKSZT-k és könyvtárak, nekik kötelező programot csinálni. Ne lepapírozott esemény legyen, hanem értékteremtő.

Tálas Tibor NMI munkatárs: az Értéktár Kommandónak előnyt kellene élveznie a többi pályázóval szemben. Szarkándi Lajos: itt olyan LEADER kiírásokat lehet megfogalmazni, amelyek nem diszkriminálják a többi pályázót. Váradi Judit javaslatára az Értéktár Kommandó működjön olyan szakmai klubként, Hungarikum Klubként, amely elismert szervezet. Ennek lehet egy keretfeltétele, amihez lehet csatlakozni. Partnerségi együttműködés. Nem kötelező egyesületi szintre emelni, de olyan meglévő szakmai együttműködés lenne, amelyre hivatkozik a Helyi Fejlesztési Stratégia és plusz pontot ad rá. Országosan csak néhány ilyen klub van. Nem javasolt megyei szintre bővíteni a tagok közötti távolságok miatt. A szakmai lényegük az, hogy a felvett helyi értékeket ápolni, menedzselni kell. Nem kell minden partner mögé értéktár bizottság. Eddig települési Hungarikum Klubok alakultak. A Dél-baranyai térségre tájegységi Hungarikum Klub jönne létre, lehet önkormányzat is és civil szervezet is tagja. Az önkormányzatok a LEADER pályázatokon nem kapják meg az áfa költségeket támogatás formájában akkor sem, ha nem tudják azt visszaigényelni, hátrányt szenvednek. A Hungarikum Klubot el kell fogadtatni a Megyei Értéktárral. Mester László és Szatyor Győző segít. Nincs formai megkötés a partnerségi együttműködésben. A Helyi Akciócsoport alapító tag lesz, az Értéktár Kommandó név maradhat. Szakmai közösség lesz, amely egy szakmai minimumot állítana fel: havonta találkozók, éves programterv, előadók. A klubtagok vállalják be az NMI éves programjaihoz kapcsolódást – 1 évben 1 szakmai nap / partner. Nem kell ebéddel kiegészített vendéglátás, egyszerűbben lebonyolítható. Felvetés: 2 havonta legyenek szakmai napok a tagtelepüléseken, közte NMI-s Értéktár Napok legyenek. A szakmai napokon meghívnánk Hungarikum Klubokat és elmennénk más Hungarikum Klubokhoz. A rendezvényeknél előnyt élvez, aki a helyi termékeket bemutatja.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a következő találkozóra Váradi Judit és Temesi Csaba NMI koordinátor összeállít egy partnerségi együttműködési megállapodást, amelyhez Szarkándi Lajos hozzáteszi a LEADER Kritériumokat. Temesi Csaba a gyermekekkel, iskolákkal való kapcsolat tapasztalatait összegezte, kétféle módszer működik: vagy mi odamegyünk hozzájuk vagy tanári kísérettel ők jönnek el.

Váradi Judit végezetül közérdekű információkat osztott meg. Február 29-ig el kell készíteni a közművelődési statisztikát. Civil szervezeteknek is, önkormányzatoknak is. A napokban élesítik a felületet. A tavalyi jelszavak jók. A kulturális közfoglalkoztatás döntési folyamat alatt áll. Nem tudni a létszámkeretet. Február 15 körül derül ki. Március 01-től indul az új program, február 29-el mindenkit ki kell léptetni. Az NMI-től továbbra is lehet kérni irodabútort.

Siklós, 2016.01.13.

Vida Balázs

pályázati referens

Fontos információk

Legfrissebb híreink