Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

Helyszín: 7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.

Időpont: 2015.10.28. 15:00

Tárgy: A turisztikai ágazat szerepe és pozíciója a HFS-ben

A rendezvényre meghívót kaptak a Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport működési területén található turisztikai szereplők. A résztvevők részben reprezentálták a Villány – Siklós – Harkány turisztikai szolgáltatásainak, illetve az Ormánság falusi turizmusának szegmensét. A Helyi Akciócsoport a vidékfejlesztési stratégiájában a térség és helyi gazdasága számára kitörési lehetőségként tartotta számon a turisztikai ágazatot.

Szarkándi Lajos munkaszervezet vezető bevezetőjében elmondta, hogy az ÚMVP III-as és IV-es tengely jogcímei keretében az ágazati törekvések segítésére rendelkezésre állt vidékfejlesztési források felhasználása, eredményei, hatása megismerése stratégiai célokat szolgálhat. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és az idegenforgalom ágazat szoros kapcsolatban áll egymással. Belső logikai sort alkotnak a HVS intézkedései, melynek végső célja a helyi gazdasági szereplők előtérbe helyezése és a helyi gazdaság fejlesztése. Például a LEADER intézkedések egyrészt támogatták a települési rendezvényeket, másrészt támogatták az ezeken a rendezvényeken kötelezően fellépő helyi kulturális, hagyományőrző csoportok vagy helyi termelők fejlesztéseit. A támogatások a térségen belül hasznosultak. A nyerteseknek továbbá olyan vállalást kellett tenniük, mely szerint tagok lesznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat promotáló információs hálózatban. Kötelező együttműködésben vesznek részt, melynek szintén a helyi gazdaság élénkítése a célja.

Rövid ismertető hangzott el a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében megvalósult projektekről, melyek a szektor széles palettáját nyújtják a vendégeknek. A falusi és egyéb szálláshelyektől a vadász, horgász és lovas turizmuson át egészen a borturisztikáig terjed a skála. Kapcsolódó dolog, hogy látogatható értékek jöttek létre a Falumegújítás- és fejlesztés, a Vidéki örökség megőrzése, valamint a LEADER jogcímek támogatásaiból is. Ezek az értékek jól kiegészítik a szálláshely fejlesztéseket oly módon, hogy hozzájárulnak a vendégek helyben tartásához, helyi programkínálattal való ellátásához. Ez utóbbi jogcímekről kiadványokat is kaphattak a résztvevők, mivel a HACS a térségi marketing tevékenysége keretében, prospektusok formájában összegyűjtötte a megvalósult fejlesztéseket. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásáról, a jogcímek nyerteseiről, az elnyert forrásokról és a pályázati aktivitásról statisztikai adatokat kaptak az érdeklődők.

A kerekasztal beszélgetés során a résztvevők egyetértettek abban, hogy a turisztika a helyi gazdaságban meghatározó ágazati szerepet tölt be. A jövedelmezőség egyenes arányban van az idelátogatók számával. A Borút, a Harkányi Fürdő és a Siklósi Vár jelentik a térség leglátogatottabb célpontjait, amelyhez jól vagy rosszul kapcsolódnak a periférikus körzetek, mint például a Dráva-mente és az Ormánság. Többen kiemelték a turisztikai magterület tömegközlekedésének hiányosságait, mely a vendégek ide-oda utaztatását nagyon megnehezíti. Ezt megerősítették a harkányi szolgáltatók is az ormánsági járatok hiányával, ami a vendéglátóhelyek munkaerőhiányát tovább növeli. Mojzes Tamás, a Harkányi Turisztikai Egyesület TDM titkára kiemelte, hogy minden területen lemaradás van: infrastruktúra és programok. Javasolta egy Dél-Baranya Brand kialakítását az egységes megjelenés érdekében. Mindenki fontosnak tartja az információáramlás erősítését, mert nem tudnak egymás fejlesztéseiről, programjairól.

Megállapítást nyert, hogy a Helyi Akciócsoport a korlátozott anyagi lehetőségei ellenére tevőleg hozzá tud járulni a Dél-Baranyai térség turisztikai ágazatának sikerességéhez, elsősorban a közösségi marketing eszközeivel. A beszélgetés elkanyarodott abba az irányba, hogy mi van előrébb: az idehívott turisták számának növelése, ami bevétel növekedés által beruházásokat finanszírozhat meg vagy a fogadóinfrastruktúra fejlesztése, amely majd nagyobb érdeklődést generál. Abban mindenki egyetértett, hogy az ágazati szereplők együttműködése meghatározó a sikeresség szempontjából. Sőt szükség van ágazatok közötti kapcsolatok erősítésére, melyre a legjobb példa a helyi termékek megjelenése frekventált helyeken. Általános tapasztalat, hogy a külföldi turisták szemében a magyar és ezen belül a tájjellegű élelmiszerek jó minőségűek. A helyi termékek kínálata megjelenhet a helyi szolgáltatásokban. Vita alakult ki arról, hogy a 2007 – 2013 fejlesztési időszak és a korábbi időszakok eredményeként erős alapok jöttek e létre a szolgáltatás mennyiségében és minőségében. Ez a téma átvezetett a következő fejlesztési ciklus problémáinak taglalásához. A megoldáskeresésben a kerekasztal résztvevői az egységes marketing igényének kimondásáig jutottak el.

Siklós, 2015.10.29.

Vida Balázs

pályázati referens

Fontos információk

Legfrissebb híreink