Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

Helyszín: 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Könyvtár nagyterme

Időpont: 2015.10.21. 10:00

Tárgy: Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési fórum civil szervezeteknek

Kevés érdeklődő jelent meg a LEADER működési terület nagyságához képest. A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete sikeresen megújította a LEADER Helyi Akciócsoport címbirtokosságát, ennek eredményeként a 2014 – 2020-ig terjedő időszakban jogosult a LEADER források koordinációjára. A források elköltését Helyi Fejlesztési Stratégiának kell megalapoznia, mely előkészítésébe a HACS igyekszik minél szélesebb partneri kört bevonni. Fel kell vázolni a térség legfontosabb problémáit, jövőképét és fejlesztési intézkedéseit. A stratégia megvalósításához a HACS a következő eszközöket tudja hozzárendelni: tanácsadás, közösségi marketing, pályázat generálás, együttműködések, fejlesztési támogatás.

Alapvető probléma, hogy a 2014-2020-as időszakban, amiből már az első kettő év el is telt, kevesebb klasszikus vidékfejlesztési támogatás áll a helyi szereplők részére. Az ÚMVP korábban öt decentralizált jogcímen keresztül támogatta a HACS szintű fejlesztéseket, ebből egy maradt meg nagyjából egyharmadnyi forráskerettel. Az új koncepció szerint az egyszerű mezőgazdasági beruházások is vidékfejlesztési pályázatok. Vita alakul ki arról, hogy az agrárium felgépesítése munkahely növelő/csökkentő-e. A kertészet munkaerő-igényes ágazatának bővülnie kellene. Problémaként fogalmazódott meg a motivált és kvalifikált munkaerő hiánya, eltávoztak a térségből. Itt bekapcsolódási lehetőséget látnak a civil szervezetek - életet kell vinni a térségbe: rendezvények – gasztro-fesztiválok (vadászat és horgászat), képzések szervezésével– (őstermelők adózási lehetőségei, pályázatírás, egyéb ismeretek). A helyi termékek felvásárlása és feldolgozása jelenthetne gazdasági fejlődést a térségnek, ehhez jól illeszkednének kereskedelmi rendezvények – vásárok. Járulékos jövedelem képződhetne annál a célcsoportnál, aki mérete és egyéb adottságai folytán önállóan kiszorult a pályázatok világából.

Nem kap elég figyelmet a horvát – magyar határmentiség. A civil szervezetek képesek a kapcsolattartást felvállalni, turistákat behozni, gazdaságfejlesztési kimenete lehet. A civil szervezetek projektmenedzsment kapacitásának megvitatása során felvetődött, hogy LEADER intézkedés szintű kimenet lehet a szaktanácsadó díjának támogatása.

A helyi társadalom reményvesztettsége jelentős probléma. Az egyének nem tudnak gyarapodni, különösen a közmunkás réteg. A civil szervezeteknek vezérfonalat kell felmutatniuk, ehhez egy szervezet kevés, hálózatosodást – civil network-ot kellene elindítani. Hiányzó szolgáltatások vannak az aprótelepüléseken, ebben az esetben az élhető település létrehozása a cél. Kevés a civil szervezet, még mindig vannak települések, ahol egyáltalán nincsenek. Ezen kívül differenciált is a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok viszonya. Ahol együtt tudnak működni, ott egymásra épülő fejlesztések sokasága bizonyítja a módszer eredményességét.

Siklós, 2015.10.21.

Vida Balázs

pályázati referens

Fontos információk

Legfrissebb híreink