Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom 2017. 05. 29-én (hétfőn) 14.00 órakor Siklós, Köztársaság tér 8. (Térségi Ismeretközpont és Könyvtár) Nagytermében tartandó egyesületi Közgyűlésre.

Az ülés napirendi pontjai:

  1. Beszámoló a 2016. évi működésről
  2. FEB előterjesztés a beszámoló elfogadásához
  3. 2016. évi beszámoló elfogadása
  4. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítás elfogadása
  5. Fejlesztési pályázati kiírások ütemterve

A napirendek fontosságára tekintettel kérem feltétlen megjelenését!

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2017. 05. 29-én 15 00 órakor változatlan helyszínen újból összehívásra kerül.

Siklós, 2017. május 17.

Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                Orsokics István

                                                                                                                                                       elnök

Melléklet:

 

1-3.ponthoz

Egyesületünk 2016. évi számviteli törvény szerinti Beszámoló dokumentuma elektronikusan elérhető.

Szervezetünk 2016-os évben a Vidékfejlesztési program LEADER alprogramja területi végrehajtását végezte a VP 19.2 (HFS elkészítése) és a VP 19.4 (Stratégia végrehajtás animálása és működési támogatása) alprogramok keretében. Először a HFS tervezetét készítettük el csoportmunkát jelentő fórumokon, találkozókon és konzultációkon, az Irányító Hatóság kontrollját követően került véglegesítésre majd 2016. 06. 10-én elfogadásra. Ezt követően indult el az intézkedések pályázati célzatú előkészítése, úgyszintén az IH szakmai iránymutatása és kontrolja szerint. Ezzel párhuzamosan elkezdtük a személyes találkozókon és szervezett konzultációkon a várható projektelképzelések felmérését.

A feladatellátásban 4 fő dolgozó vett részt. A feladatellátáshoz a projekt keretében elnyert uniós támogatás nyújt fedezetet, ami a korábbi éveknek megfelelően utófinanszírozott. A likviditást a Szigetvári Takarékszövetkezettől felvett rulírozó hitellel biztosítottuk. A finanszírozás több uniós és hazai intézkedés miatt késve indult, a programhoz kapcsolódóan állami támogatás visszaigénylésre nem kerülhetett sor 2016-ban, az 2017-re húzódott.

4. pontokhoz

A HFS elkészítése során az IH-tól kapott számadatokat és időbeli ütemezést kellett figyelembe vennünk és alkalmaznunk. 2016. decemberben országosan 14%-kal csökkentésre kerültek a fejlesztési források, így Akciócsoportunk is az eredeti 817 MFt helyett 692 MFt felosztását tervezheti. Az eredetileg 2016-ra tervezett projektindulás elmaradt. E két változás miatt az IH elrendelte a HFS-ek módosítását, ami kiterjedhetett a fenti körülmények okozta tételekre is. Esetünkben a forráscsökkentés okozta hiányt a tervezett felhívások számszerű csökkentése mellett a támogatható tevékenységek logikai átrendezésével kívántuk orvosolni, így az eredetileg tervezett 14 kiírás 9-re csökkent, az innovációs és újítási jellegű kiadásokat a helyi termék előállítás és szolgáltatások fejlesztése során elszámolhatóvá tettük, a rekreációs jellegű közterületi elemek pedig a civil eszközfejlesztésben lehetségesek. Az IH jelenlegi utasítása szerint a kiírásokat 2017-ben meg kell jelentetni, a forrásbiztosítást szükséges erre az évre tervezni.

5.ponthoz

A Felhívások meghirdetésének szigorú egymásra épülő rendje szerint május 18-án kerül sor a megalapozó szakmai konzultációra az IH-val, amelyet követően 30 napon belül készülnek el felhívási tervezeteink. Ezt követően az IH minőségbiztosítási eljárás kertében véglegesíti azokat és jelenteti meg a www.palyazat.gov.hu oldalon. Ennek végleges határideje 2017. október 31. Az egyes pályázatok beadási időszaka értékelési napokhoz kötődik, minden felhívásra lehetővé válik a beadás 2017-ben. Az időpontok a szakmai egyeztetéstől és a minőségbiztosítástól függenek elsősorban. A döntéshozatal és előkészítő munkái 90 napon belül végzendők el a Helyi Bíráló Bizottság és a munkaszervezet részéről, melyet követően a támogatható kérelmeket elektronikusan rögzíteni kell a pályázónak. Támogató Okiratot az IH bocsát ki a számszaki vizsgálatot követően. A TO-k kiadási időszaka jelen ismereteink szerint 2018 tavasza előtt nem várhatók. A napirend keret keretében ismertetőt adunk a felhívásaink tartalmáról is.

 

Fontos információk

Legfrissebb híreink