A hamarosan megnyíló 21,9 milliárd forint keretű TOP 3.1.1-16 felhívás célja, hogy a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg. A pályázat keretében támogatható a kerékpárosbarát fejlesztések, forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés, közúti közösségi közlekedés fejlesztése, illetve szóba jöhet még önkormányzati és/vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása és a meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése.  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  Pályázni kizárólag Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy és Veszprém megyékből lehetséges. 

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak önállóan a helyi önkormányzatok, illetve konzorciumi partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, a NIF Zrt, a Magyar Közút NZrt, központi költségvetési szervek és intézményeik, illetve többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) Kerékpárosbarát fejlesztés
a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása
kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.

b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

c) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl.
településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros
útvonal.

d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

e) Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése:
- a kötött gyűjtőhelyek, azaz a gyűjtőállomások kiépítése, meglévő rendszer
bővítése;
- a közcélú kerékpárok beszerzése;
- a szükséges informatikai szolgáltatások beszerzése;
- bevezető és népszerűsítő kampány megvalósítása (közbringa kiépítése,
fejlesztése esetén a résztevékenység tervezése kötelező!);
- igény szerint a gyűjtőállomásokhoz kapcsolódó térfigyelő rendszer kiépítése;
- az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges infrastruktúra (pl.:
ügyfélszolgálati iroda, karbantartó műhely) kialakítása;
- a rendszer működtetéséhez szükséges logisztikai feladatot ellátó (alternatív
meghajtású vagy legalább Euro 6 besorolású) szállítójárművek beszerzése;
- Gyűjtőállomás(ok) környezetének kerékpárosbaráttá alakítása a
gyűjtőállomás(ok) akadálymentes és biztonságos kerékpáros és gyalogos
megközelítése és elhagyása érdekében (pl.: forgalomcsillapítás, kisebb építések,
kijelölések, forgalomtechnikai beavatkozások, szegélyek akadálymentesítése,
stb.).

B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
a) Közlekedésbiztonsági beruházás:
- Pl.: gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása,
fejlesztése, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése,
kialakítása, települési kapuk kiépítése, közlekedésbiztonsági intézkedések
megvalósítása egyéb eszközökkel, forgalmi sávok újraosztása, szűkítése, stb.

b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési
környezet megteremtése érdekében. Pl.:- Építések, átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterületfejlesztés, forgalmi rend átalakítása, stb.

- Intelligens fenntartható városi, települési közlekedést elősegítő informatikai, forgalomirányítási rendszerek fejlesztése, kialakítása.

- Települési parkolási rendszer infrastrukturális és/vagy informatikai
korszerűsítése, fejlesztése, kiépítése, amennyiben a beruházás hozzájárul a
városközponti területeken áthaladó meglévő gépjárműforgalom mértékének és
sebességének a csökkentéséhez (parkolóházak, mélygarázsok, parkolóhelyek,
B+R-ek létesítése, kialakítása).

- Alternatív, elkerülő útvonalak létesítése.

c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen
probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében
- Pl.: közösségi vagy egyéni közlekedésben, ahhoz kapcsolódóan, a
mozgáskorlátozott vagy problémás közlekedésű csoportok munkába jutásához
és mindennapi közlekedéshez használt infrastruktúra akadálymentes ki- és
átalakításával.


d) Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése.


C) Közúti közösségi közlekedés
a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése:
- Autóbusz-állomások, közúti közösségi közlekedési decentrumok és kapcsolódó kiszolgáló
létesítmények építése, bővítése, fejlesztése, felújítása.
- Közúti közösségi közlekedés részére elkülönített, vagy közös kerékpáros és közösségi
közlekedés számára egyaránt használható buszsávok kialakítása.
- Az autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése buszöblök,
megállóhelyek, váróhelyiségek, esőbeállók, autóbusz fordulók kialakításával, felújításával,
fejlesztésével, fizikai állapotának javításával, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás
szerinti autóbusz megálló, peron felújítása, kiépítése, továbbá a szükséges akadálymentes
járdakapcsolatok kiépítése is kapcsolódhat.
- A közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó intermodális kapcsolatok, decentrumok,
átszállási pontok fejlesztése, az utazási láncok egyes elemeinek a kiépítése. Pl.: B+R, K+R
parkolók, tárolók, rekeszek kiépítésével, kihelyezésével, P+R parkolók létesítésével, közúti
közösségi közlekedési szolgáltatás esetében is funkcióval rendelkező – adott esetben a
kötöttpályás közösségi közlekedéssel közös - infrastrukturális elemek felújítása,
korszerűsítése, kiépítése (pl.: közös megállók, utaskiszolgáló, utasváró területek, meglévő
kerékpárparkolók kapacitásbővítése stb. elemek esetében).
Az intermodális fejlesztés kizárólag a közforgalmú, közszolgáltatás nyújtásához
szükséges infrastrukturális és IKT elemek fejlesztésére terjedhet ki.

b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése:
- Az autóbusz közlekedéshez kapcsolódó forgalomirányítási központok, rendszerek, a közösségi
közlekedés előnyben részesítését segítő forgalomtechnikai eszközök fejlesztése, kiépítése.
Autóbusz közlekedéshez kapcsolódó informatikai rendszerek és kapcsolódó
infrastruktúrájának a fejlesztése. Jelzőlámpás előnyben részesítés kialakítása, az ehhez
szükséges eszközök és infrastruktúra kialakítása, beszerzése.
- Autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló utastájékoztató rendszer
kialakítása, fejlesztése Az utastájékoztatási rendszer részben a kötöttpályás és a vízi úti
közösségi közlekedés utastájékoztatását is elláthatja. A nem elektronikus megállóhelyi
utastájékoztató táblák kihelyezése a forgalmi pálya építési beruházásaihoz kapcsolódóan
támogatható.

A pályázati felhívás itt elérhető:

TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés