MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom 2017. 01. 26-án (csütörtökön) 14:00 órakor Siklós, Köztársaság tér 8. (Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont) Nagytermében tartandó egyesületi Közgyűlésre.

Az ülés napirendi pontjai:

  1. Alapszabály módosítás elfogadása
  2. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
  3. 2014-2020 időszak Leader fejlesztési és működési keretei és finanszírozási problémái
  4. 2014-2020 időszak Leader pályázati rendszere, várható indulása

A napirend tárgyalásához az Alapszabály és SZMSZ dokumentumok mérete miatt elektronikusan érhető el.

 

A napirendek fontosságára tekintettel kérem feltétlen megjelenését!

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2017. 01. 26-án 14:30 perckor változatlan helyszínen újból összehívásra kerül.

Tisztelettel:

Siklós, 2016. január 16.

                                      

                                        Orsokics István

                                                                                                     elnök