A korábbi OTÉK előírásai szerint készült településrendezési eszközöket legkésőbb 2016. december 31-ig lehet úgy módosítani,hogy a településrendezési eszközöket ne kelljen teljes körűen felülvizsgálni. A településkép védelméről szóló törvény alapján viszont mindenképp teljes körűen felül kell vizsgálni a településrendezési eszközöket legkésőbb 2017. december 31-ig. A kettő feltételnek való megfelelés és a tervezés időigénye miatt indokolt lehet a tervezési folyamat mielőbbi elindítása annak érdekében, hogy a feladatok a jogszabályilag meghatározott határidőig lezárulhassanak.

A települési rendezési tervek módosítása a 2014-2020-as uniós költségvetési források gyors és szakszerű felhasználását is segíti, ugyanis a megfelelő területi besorolások a használtbavételi engedélyek feltétele is az infrastruktúrális beruházásoknál. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az adott önkormányzatnál versenyelőnyt jelent az uniós pályázatoknál ha rendelkezik 2014-2020-as települési stratégiával, különösen, ha az illeszkedik a megcélzott pályázati lehetőségek feltételrendszeréhez.

Számos településen elavulttá váltak a rendezési tervi eszközök, illetve nem álltak össze egységes rendszerré (pl. csak egyes fejlesztési helyszínekre vonatkozó módosítások készültek el).  Különösen fontos tehát a pályázati szempontú felülvizsgálat, a 2014-2020-as támogatási tervekhez illeszkedő szempontok figyelembevétele! 

A fejlesztési és rendezési feladatok ellátását a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a írja elő a települések számára. A települési fejlesztési és rendezési tervek közül a rendezési típusú eszközrendszer megléte szigorúbban szabályozott, míg az integrált településfejlesztési stratégiai (ITS) elkészítése a kistelepülések többsége számára nem kötelező, kivéve, ha erre egyéb jogszabály – országos közérdekből – nem kötelezi őket. 

Az ITS elkészítése a fentiektől függetlenül három szempontból is hasznos:

•segíti a település forrásainak koncentrálását, és befektetés-ösztönzését,

•többlet pontot jelenthet (vagy akár kötelező is lehet) az uniós pályázatok benyújtásánál,

•erősíti a település jogszabályi megfelelését. 

A stratégia tehát elsődlegesen egy iránytű a város önkormányzata számára, amely segít abban, hogy eligazodjon a fejlesztési/ pályázati lehetőségek között. Választ ad arra, hogy a település mire koncentrálja a mindig korlátos fejlesztési erőforrásait, és hogyan fordítsa a település javára a magánbefektetők beruházási törekvéseit.

A településrendezési eszközök, TSZT és a HÉSZ felülvizsgálatának és eseti módosításának szempontjai és szabályai:

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet átmeneti rendelkezései alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai alapján elkészített és elfogadott, településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók. Továbbá a rendelet előírásai alapján a 2012. dec. 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2016. dec. 31-ig módosíthatóak az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi és jelmagyarázati előírásai alapján. Időközben megjelent a településkép védelméről szóló törvény (2016. évi LXXIV. tv.), amelynek záró és átmeneti rendelkezései alapján, a HÉSZ Településképi követelményeit, az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendeleteket 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.

Mindezek alapján az látszik, hogy a korábbi OTÉK előírásai szerint készült településrendezési eszközöket legkésőbb 2016. december 31-ig lehet úgy módosítani, hogy a településrendezési eszközöket ne kelljen teljes körűen felülvizsgálni. A településkép védelméről szóló törvény alapján viszont mindenképp teljes körűen felül kell vizsgálni a településrendezési eszközöket legkésőbb 2017. december 31-ig. A kettő feltételnek való megfelelés és a tervezés időigénye miatt indokolt lehet a tervezési folyamat mielőbbi elindítása annak érdekében, hogy a feladatok a jogszabályilag meghatározott határidőig lezárulhassanak.