Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozatában módosította a - korábbiakan közzétett - 2016. évre vonatkozó fejlesztési keretet a Vidékfejlesztési Program tekintetében.

A Magyar Közlönyben 2016. május 18-án tették közzé az éves VP fejlesztési keret módosítását, melynek értelmében az alábbi 71 pályázatot tervezik meghirdetni közel 1222,24 milliárd forintos kerettel:   

Hónapokra lebontva lehet látni pályázati felhívások tervezett megjelenését, valamint hogy mekkora keretösszeggel indulnak. 

Az ütemtervet részletesen ITT olvashatja.

2015. októberétől már meghirdetésre került:

VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés - 158,67 milliárd forint

VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása - 51,50 milliárd forint


2015. novemberétől már meghirdetésre került:

VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése - 5,57 milliárd forint

VP6-19.1.1-15 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása - 0,96 milliárd forint

2015. decemberétől már meghirdetésre került:

VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 140,96 milliárd forint

VP4-10.2.1-15 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 14 milliárd forint

VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése 3,78 milliárd forint

2016. évtől megjelenő pályázatok: 

Januárban megjelent pályázatok:

VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodásipotenciálban okozotterdőkárokhelyreállítása  6,28 milliárd forint

Februárban megjelent pályázatok:

VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével 22,5 milliárd forint 
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével 19,00 milliárd forint
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3,00 milliárd forint
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,04 milliárd forint
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,74 milliárd forint
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,87 milliárd forint
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 15,00 milliárd forint
VP4-13.2.1-16Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,63 milliárd forint
VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak- hűtőházak korszerűsítése 22,00 milliárd forint
VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak- hűtőházak korszerűsítése 22,00 milliárd forint
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12,04 milliárd forint
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,88 milliárd forint

Márciusban megjelent pályázatok:

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95 milliárd forint
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,86 milliárd forint
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,86 milliárd forint
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97 milliárd forint
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,86 milliárd forint
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,53 milliárd forint
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,71 milliárd forint

Májusban megjelenő pályázatok:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,40 milliárd forint
VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,64 milliárd forint
VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,23 milliárd forint
VP6-7.4.1-16 Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,28 milliárd forint
VP-20-1-16 A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt 4,00 milliárd forint
VP-20-2-16 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt 16,00 milliárd forint
VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,82 milliárd forint
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 19,68 milliárd forint
VP2-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,57 milliárd forint
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 40,00 milliárd forint
VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 26,09 milliárd forint
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,51 milliárd forint
VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése 1,38 milliárd forint
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése 1,00
VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 1,12 milliárd forint
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 50,00 milliárd forint
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 1,26 milliárd forint
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85 milliárd forint

Júniusban megjelenő pályázatok:

VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek- 6,20 milliárd forint
VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése- 0,19 milliárd forint
VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével- 10 milliárd forint
VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása- 7,97 milliárd forint
VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 4,72 milliárd forint
VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások- 5 milliárd forint

Júliusban megjelenő pályázatok:

VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok- 1,53 milliárd forint
VP1-2.1.1- 2.1.2-16 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás- 13,91 milliárd forint
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása- 1,8 milliárd forint
VP3-16.1.1-16 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása – 24,94 milliárd forint
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése- 2,01 milliárd forint
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései- 4,4 milliárd forint
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése- 5,48 milliárd forint
VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket- 2,96 milliárd forint

Augusztusban megjelenő pályázatok:

VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok- 1,05 milliárd forint
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért- 3,84 milliárd forint
VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások- 4 milliárd forint

Szeptemberben megjelenő pályázatok:

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás- 37,75 milliárd forint
VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége- 2,45 milliárd forint
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések- 2 milliárd forint

Októberben megjelenő pályázat:

VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság- 1,30 milliárd forint

Novemberben megjelenő pályázat:

VP4-15.2.1.2-16 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése- 2,24 milliárd forint
VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása- 1,92 milliárd forint

Decemberben megjelenő pályázat:

VP3-4.2.1-4.2.2-16 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén 15 milliárd forint

Az intézkedés önálló felhívást nem igényel az alábbiak esetében:

VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása - 47,67 milliárd forint (Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15.)
VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása – 9.92 (Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15)

Forrás: Magyar Közlöny

Fontos információk

Legfrissebb híreink