MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom 2016. 05. 27-én (pénteken) 10.00 órakor Siklós, Köztársaság tér 8. (Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont) Nagytermében tartandó egyesületi Közgyűlésre.

Az ülés napirendi pontjai:

  1. Alapszabály módosítása a civil tv rendelkezéseinek megfelelőség érdekében
  2. SzMSz elfogadása
  3. Beszámoló a 2015. évi működésről
  4. FEB előterjesztés a beszámoló elfogadásához
  5. 2015. évi beszámoló elfogadása
  6. Helyi Fejlesztési Stratégia tervezet elfogadása

A napirendek tárgyalásához az Alapszabály tervezete, a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete, a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezete és az intézkedések kivonata a dokumentumok mérete miatt elektronikusan érhető el.

(A letöltés menete:

- a böngésző sávba írja be: www.videkunkkincsei.hu, így tud belépni a kezdőoldalra

- a képernyő jobb oldalán a felhasználói névhez írja be: kozgyules

- ugyanitt a jelszóhoz írja be: dbhtesiklos, így az oldal a letöltések aloldalra ugrik

- itt a letöltés gombra kattintva töltse le a kiválasztott dokumentumot)

 

A napirendek fontosságára tekintettel kérem feltétlen megjelenését!

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2016. 05. 27-én 10:30 perckor változatlan helyszínen újból összehívásra kerül.

Tisztelettel:

Siklós, 2016. május 17.

                                                                                              Orsokics István

                                                                                                     elnök

Melléklet:

1-2.ponthoz

Egyesületünk Alapszabályát a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint a feladatellátása alapjait jelentő 1698/2005 EK rendelet helyébe lépő 1305/2015 EK rendelet szerintieknek megfelelően szükséges módosítani. A napirendek a 2016. 02. 26-i közgyűlésen elfogadásra kerültek, melyek bírósági bejegyzésre benyújtásra kerültek. A bíróság hiánypótlási eljárása elhúzódott, az ismételt benyújtás érdekében szükséges a korábbi döntések megismétlése. A dokumentumok tervezeteit a www.videkunkkincsei.hu oldalról szíveskedjen letölteni.

3-5. pontokhoz

Az egyesület 2015 évi mérlegét és beszámolóját a www.videkunkkincsei.hu oldalról szíveskedjen letölteni.

6. ponthoz

A munka része a fejlesztési források felhasználását megalapozó Helyi Fejlesztési Stratégia készítése, mely helyzetelemzésen és a fejlesztési igények meghatározásán alapul, ebben kerül bemutatásra az intézkedési terv, mely alapján a helyi pályázatok kiírásra kerülnek.

A 2016. 02. 26-án jóváhagyott HFS „draft” változat az Irányító hatósághoz benyújtásra került, melyet az véleményezett, majd konzultációs lehetőséget biztosított az átdolgozásával kapcsolatban.

A dokumentumunk logikai kapcsolatát a véleményezés rendben találta, a munkarészek kidolgozásában tömörítéseket, és a kiírásra tervezett intézkedések tartalmában szigorításokat javasolt, ezekhez a konzultáció alkalmával ajánlásokat is adott. A dokumentum a fentiek figyelembevételével átdolgozásra került, tervezetét a www.videkunkkincsei.hu oldalról szíveskedjen letölteni.

Siklós, 2016. május 17.

                                                           Tisztelettel:                

Orsokics István

         elnök