Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a vidéki térség falvainak megújítására irányuló "Egyedi szennyvízkezelés" pályázati felhívás (VP6-7.2.1.2-16).

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12 milliárd Ft.

Jelen felhívás keretében a vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat.

Támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2016. április 15. - 2018. április 16.

Pályázati felhívás elérhető:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57613