A Vidékfejlesztési Program keretében a Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása révén hozzá kíván járulni atársadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez a vidéki térségekben” célhoz.

A Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete HACS a tervezési területe társadalmi-gazdasági téren nagy mértékben hátrányos vagy kiemelten hátrányos helyzetű, e mellett a roma/cigány lakosság aránya a 2011. évi népszámlálási adatok alapján eléri az országos átlag 2,5-szeresét. Fontos szükséglet az alacsony érdekképviseleti erővel rendelkező vagy alacsony szervezettségű közösségek tervezési folyamatba vonása. Akciócsoportunk a tervezési folyamat részeként csoportos konzultációkat szervez. A cigány közösségek bevonása érdekében kérjük azon szervezetek jelentkezését, amelyek korábban fejlesztéseket vagy programokat valósítottak meg helyi közösségek javára és részt vennének az akciócsoporti tervezésben és meghívjuk január hó folyamán megrendezésre kerülő szakmai konzultációra. A konzultáció időpontja és helyszíne a visszajelzéseket követően kerül meghirdetésre.