Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

LEADER támogató határozatok ünnepélyes átadása

A Dél - Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport 2013. november 21.-én ünnepélyes rendezvényen adta át a nyertes projektgazdáknak a Leader 2013 jogcím első beadási időszak szolgáltatásfejlesztési és gazdaságfejlesztési területeken nyertes projektek támogató határozatait.

A források területi allokációja alapján a HVS megvalósítására, a 2007-2013-as időszakra III. tengelyben 2100 MFt, a IV. tengelyben 690 MFt került lekötésre.

A HACS által megalkotott, a meghirdetéseket megelőzően aktualizált és felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megvalósítására rendelkezésre bocsátott területi forrás a III. és IV. tengelyben több alkalommal meghirdetett jogcímrendeletek alapján odaítélésre került, fejlesztési időszak lezárása előtt állunk. Nagy érdeklődés kísérte 35/2013-as VM rendelet megjelentét, mert a LEADER fejlesztési program a térségünk vidéki településein élő és működő partnereink fejlesztési igényeihez és kitörési lehetőségeihez legjobban igazodó forrása. A LEADER - program összesen három meghirdetésében ennek megfelelően kialakított célterületek kerültek összeállításra. A korábbi célokkal összhangban kialakított Intézkedési Tervben kifejeződött a stratégiánk logikája, egy belső programfejlődés mutatkozik meg. A program utolsó kiírásaként várt jogcímnyitás előtt már megelőzően ötletgyűjtést végzett a munkaszervezet annak érdekében, hogy az Intézkedések iránya figyelembe tudja venni a pályázói szándékokat is.

A nagy érdeklődést jellemző adatok a következők: a Leader2013 jogcím meghirdetésekor rendelkezésünkre álló keret 690 MFt volt, melyre összesen 117 db projektötlet adatlap érkezett be a Helyi Bíráló Bizottsághoz, melyek összességükben közel 1500 MFt támogatási igényt jeleztek. Többségükben gazdaságfejlesztési célokra igényeltek támogatást, melyek a helyi termékek előállításához, termék előállításhoz kapcsolódóan szállás vagy portafejlesztéshez, megújuló erőforrások hasznosításához kötődtek.

A kérelembenyújtás időszaka a nagy érdeklődés miatt gyorsan lezárult, összességében 880 MFt támogatási mértékű kérelem került feltöltésre.

A kezelés során feltárt hiányosságok miatt elutasított és visszalépett kérelmek után gazdaságfejlesztési területen 18 kérelmet részesítettünk támogatásban, az elnyert támogatás 405 MFt, a szolgáltatásfejlesztési területen ez 23 kérelem esetében 153 MFt. A jogcím újbóli nyitása után további 17 szolgáltatásfejlesztési kérelem került feltöltésre. A forráslekötés szándékunknak megfelelő, mert a gazdaságfejlesztési lekötésünk a nagyobb mértékű, meghaladja a 60%-os arányt.

A kérelmek beruházási irányai változatosak. Támogatást kapnak többek közt méz és méhészeti termékeket, gyümölcsből ivólevet, betonterméket, bőrdíszmű termékeket, sertéshús feldolgozását végző vállalkozások, de megjelennek magán és közösségi szálláshelyi fejlesztések is. Szolgáltatásfejlesztési célok alapvetően a civil közösségek és önkormányzatok fejlesztéseit testesítik meg. Ezeknek helyi kulturális-, természeti értékekhez, tradícionalitáshoz, térségi identitáshoz kell kapcsolódniuk. Kulturális és sport tevékenységeket, közösségi helyszíneket segítő eszközfejlesztések, körzeti-térségi hatású rendezvények támogatásán túl néprajzi vagy természeti értéket bemutató helyek fejlesztése is megtörténhet.

Nagy várakozással tekintünk a következő 6 hónapra, mert ezen belül kell megkezdenie a fejlesztéseket a nyerteseknek. Szeretnénk, ha a nehéz finanszírozási körülmények ellenére a fejlesztések nagy része megvalósulna, mert rajtuk keresztül érvényesülnének céljaink, mutatkozna meg az a rendszer, amely hathatós része lehet a térségünk gazdaságának, megfelelő kiegészítést adva a térségi központjaink fejlesztéseinek és a térséget érintő további fejlesztéseknek.

A vidékfejlesztési források felhasználását jelentő III.-as és IV.-es tengelyes beruházások (köztéri és templom felújításaink, falusi szálláshely fejlesztéseink, civil szervezetink eszközfejlesztései, rendezvényeink) bemutatását szolgáló kiadványaink egymás felé is hírül viszik eredményeinket, reméljük, hogy a továbbiakban a fenntartók együttműködéseit is szolgálni fogják.

Fontos információk

Legfrissebb híreink