Beremend területén az ember az újkőkor óta jelen van; mindezt rézkori, bronzkori valamint a római időkből származó leletek bizonyítják. A honfoglalás korában nem lakott vidék, a 10. században azonban újból benépesült. Beremend nevét a Kán nemzetséghez tartozó Beremeni Péter után kapta. A települést 1281-ben említi először oklevél. Virágkorát a 15. században a Hunyadiak alatt élte – az ekkor mezőváros Beremenden vásártartási jogának köszönhetően élénk gazdasági élet folyt. A török időkben lakosai főleg bortermelésből éltek. A török kiűzése után elnéptelenedett a terület, majd az Eszterházy család betelepíttette – ekkor jelentős számú német és szerb származású telepes is érkezett a környékre, így vált Beremend három-nemzetiségű és három-templomú településsé. Az Osztrák-Magyar Monarchia alatt jelentős polgárosodása figyelhető meg, amely főként Schaumburg Lippének, a dárdai uradalom tulajdonosának volt köszönhető.

1858-ban kezdődtek meg az árvízvédelmi, vízelvezetési és lecsapolási folyamatok, védőtöltés épült a Dráva-mentén. Nagy változást hozott a Portlandcement-és mészmű gyár alapítása 1910-ben. Hamarosan vasútvonal és telefonösszeköttetés érte el a települést. Egyesületek, olvasókörök alakultak, többek között a máig fennálló Beremendi Építők Sportkör. Az első világháború a települést sem hagyta érintetlenül, 1930-ban emlékművet állíttattak, amely Beremend főterén ma is látható. A Trianoni békeszerződés értelmében a falun keresztül húzódott az országhatár. 1944. november 28-án jelent meg Beremenden az első szovjet csapattest. 1946. pünkösdjén bevagonírozták az itt élő németajkú lakosság jó részét.

Az 1960-as évek végén kezdték építeni az új cementgyárat, amely 1972-től termelt, míg a régi üzem fokozatosan leépült. A BCM Rt. 1997-tól a Váci Gyárral együtt Duna-Dráva Cement- és Mészművek Kft. néven működik.

Beremenden már 1769-ben működött iskola. Az 1925-26-os tanévben a tanulók háromféle, római katolikus, református vagy görög-keleti iskolába járhattak. 1960-ban nyolctantermes épületet avattak, amelyben ma a felső tagozatos oktatás folyik. Az általános iskolában német és horvát nemzetiségi nyelvi oktatás folyik, 1996-től pedig zenei tagozat is működik. Könyvtár, óvoda és 30 év óta bölcsőde is működik a faluban.

A település nevezetességei a Megbékélés Kápolna és a Mendele Ferenc emlékház. Mendele Ferenc Beremend szülötte, Ybl-díjas építész, az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség egykori igazgatója.

Állandó lakosok száma: 2623 fő

Önkormányzat címe: 7827 Beremend, Szabadság tér 1.

Polgármester: Orsokics István